Print this page

O mnie

O MNIE...

Adrianna Brzoskowska – psycholog, psychoterapeuta i doradca systemowy, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Matka, żona i córka.

Jestem absolwentką psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Certyfikowanym Psychoterapeutą i Doradcą Systemowym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (Nr 120/2015. Ukończyłam Podstawowy i Zaawansowany Kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin, w tym Terapię Par i Małżeństw organizowaną przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (ośrodek atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Uczestniczyłam również w doświadczeniach własnych oraz brałam udział w wielu szkoleniach zawodowych, kursach, warsztatach dotyczących diagnozy klinicznej dziecka i osób dorosłych oraz terapii dzieci, młodzieży i rodzin (m.in. „Psychopatologia, diagnoza i zastosowanie oddziaływań pomocowych oraz terapeutycznych wobec dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi”, „Rozwój Psychoseksualny dzieci i młodzieży. Prawidłowości i problemy”, „Depresje i zaburzenia schizofreniczne”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”).

Aktualnie jestem również w trakcie procesu certyfikacji Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji u superwizorów/ psychoterapeutów WTTS oraz kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa i Psychoterapeuty.

Obecnie pracuję z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych (od 2010r.). Wspieram osoby w sytuacjach kryzysowych, poczuciu straty, samotności, trudnościach w relacjach, budowaniu właściwych granic i nowych wartości ważnych dla rodziny. Towarzyszę im w pokonywaniu swoich lęków poszukując nowych sił i zasobów. Prowadzę warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne.

W latach 2009-2013 pracowałam jako psycholog w Domach Pomocy Społecznej otaczając opieką psychologiczną osoby niepełnosprawne fizycznie, intelektualnie, osoby z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz ze schizofrenią. Udzielałam wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom w wieku podeszłym z trudnościami psychosomatycznymi. Towarzyszyłam im w kryzysach, sytuacjach strat. W swojej pracy podejmowała działania na rzecz integracji rodziny z klientem z zaburzeniami psychotycznymi.

W roku szkolnym 2009/2010 brałam udział, jako psycholog, w projekcie unijnym „Przedszkolna grupa integracyjna dobrym startem do edukacji” opiekując się młodszymi dziećmi kreując ich rozwój społeczny i emocjonalny (tolerancja i wrażliwość względem koleżanek i kolegów niepełnosprawnych, a dzieciom „sprawnym inaczej” umożliwienie kontaktów, edukacji na równym poziomie z rówieśnikami).

Od 2 lat współpracuję z instytucjami/ firmami organizującymi szkolenia w ramach EFS dla osób bezrobotnych (treningi umiejętności psychospołecznych, warsztaty motywacyjne, treningi asertywności, warsztaty radzenia sobie ze stresem, organizacja czasu itp.)